Realizowane programy

Przedszkole   prowadzi  wiele  projektów  i  przedsięwzięć  dzięki  którym  wychodzimy  poza  "mury "  naszego  przedszkola.Jest  to  współpraca  z  wieloma   instytucjami   oraz   placówkami, które  mają  podobny  cel  - dobro  dziecka   oraz  jego  kształcenie.

Nauczyciele   realizują  szereg  projektów  oraz   programów :

 Program  wychowawczy

"Czyste  powietrze  wokół  nas"

" Akademia  Aquafresh"

"Moje  dziecko  idzie   do  szkoły"

"Żyjmy  zdrowo, wiemy  więc  działamy"

W gospodarstwie rolnym

W  ramach  realizowanych   tematów  zwiazanych  z  pracą   rolnika   przedszkolaki  udały   się  28  kwietnia  z  wizytą  do  gospodarstwa   Państwa  Magdaleny  i  Dariusza  Koziburów. Dzieci  dowiedziały   się  dużo  ciekawych  rzeczy  o  hodowli  zwierząt  i  uprawie  roli. Dużą  atrakcja  dla  dzieci  był  kontakt  z  cielakiem.

Serdecznie  dziękujemy  Państwu  Koziburom  za  miłe  ugoszczenie  nas  i  oprowadzenie  po  swoim  gospodarstwie.